Podczas kontroli prawidłowości rozliczeń podatków prowadzonych w firmach funkcjonariusze Służby Celnej będą też sprawdzać legalność oprogramowania komputerowego.
– Obserwujemy zmianę struktury udziału poszczególnych grup towarowych w rynku towarów podrabianych i pirackich, tj. filmów, utworów muzycznych czy programów komputerowych. Kiedyś były to rzeczy najczęściej zatrzymywane na granicy i w kraju. Obecnie pirackie oprogramowanie oferowane na tradycyjnych nośnikach jest wypierane przez oprogramowanie pozyskiwane z wykorzystaniem internetu. Dlatego muszą zmienić się też sposoby zwalczania kopii pirackich – tłumaczy Maciej Czarnecki, rzecznik prasowy Izby Celnej w Białymstoku.
Służba Celna, chroniąc własność intelektualną, może podejmować czynności kontrolne w ramach innych czynności służbowych, prowadzić karne postępowanie przygotowawcze i korzysta z uprawnień procesowych policji, wynikających z kodeksu postępowania karnego.