Podczas sprawdzania podatku akcyzowego, podatku od gier lub opłaty paliwowej funkcjonariusze mogą poruszać się po terenie firmy bez potrzeby uzyskania dodatkowych przepustek
Do zadań Służby Celnej należy wykonywanie kontroli m.in. w zakresie wywiązywania się podmiotów z obowiązków dotyczących podatku akcyzowego, podatku od gier i opłaty paliwowej. Celnicy badają także, czy podatnicy przestrzegają przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów. W porównaniu z innymi organami podatkowymi urzędy celne mają niemal nieograniczone uprawnienia kontrolne.

1 Czy można zaskarżyć protokół z kontroli do wojewódzkiego sądu administracyjnego?