Celnicy będą kolejną służbą, która będzie mogła samodzielnie wystawiać sprawcom niektórych wykroczeń drogowych mandaty.
Każdy kierowca będzie mógł zostać ukarany za tamowanie ruchu drogowego lub za niedostosowanie się do poleceń celnika. Zawodowi kierowcy zapłacą z kolei grzywnę za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego albo za przekroczenie dozwolonego czasu pracy.
Takie kompetencje celnicy uzyskają po wejściu w życie projektu z 29 września 2012 r. rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom celnym uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Projekt został przesłany do uzgodnień międzyresortowych. Dzięki nowym kompetencjom celnicy będą mogli skuteczniej i szybciej egzekwować sankcje za popełnione przez kierowców wykroczenia. Jest to szczególnie ważne w sytuacji naruszeń dokonywanych przez cudzoziemców przebywających czasowo na terytorium Polski. W dodatku wprowadzone rozwiązania przyczynią się do odciążenia policji i Inspekcji Transportu Drogowego.
Zdaniem Artura Nowaka, partnera z kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka, z punktu widzenia koordynacji działania służb jest to dobre rozwiązanie.
– Jednak nie należy zapominać o tym, że Służba Celna nie została powołana jako formacja mająca ścigać wykroczenia drogowe, tylko do egzekwowania należności celnych przywozowych. Rozdrabnianie kompetencji, które obserwujemy w ostatnim czasie, może się odbyć kosztem skuteczności wykonywania głównych zadań – zastrzega Nowak.
Wszyscy kierowcy powinni pamiętać o tym, że celnicy mogą legitymować uczestników ruchu i wydawać im polecenia. Podczas kontroli Służba Celna może sprawdzać wszelkie dokumenty wymagane w związku z kierowaniem pojazdem (prawo jazdy), jego używaniem (dowód rejestracyjny), a także dokumenty związane z ubezpieczeniem. Kontroli podlega też stan techniczny pojazdu i jego wyposażenie.
W przypadku zawodowych kierowców sprawdzeniu poddany zostanie zapis tachografu, czyli urządzenia służącego do kontroli limitu dziennego czasu prowadzenia pojazdu.
Etap legislacyjny
Projekt w uzgodnieniach międzyresortowych