Celnicy będą kolejną służbą, która będzie mogła samodzielnie wystawiać sprawcom niektórych wykroczeń drogowych mandaty.
Każdy kierowca będzie mógł zostać ukarany za tamowanie ruchu drogowego lub za niedostosowanie się do poleceń celnika. Zawodowi kierowcy zapłacą z kolei grzywnę za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego albo za przekroczenie dozwolonego czasu pracy.
Takie kompetencje celnicy uzyskają po wejściu w życie projektu z 29 września 2012 r. rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom celnym uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.