Każdy kierowca będzie mógł zostać ukarany za tamowanie ruchu drogowego lub za niedostosowanie się do poleceń celnika. Zawodowi kierowcy zapłacą z kolei grzywnę za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego albo za przekroczenie dozwolonego czasu pracy.

Takie kompetencje celnicy uzyskają po wejściu w życie projektu z 29 września 2012 r. rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom celnym uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Projekt został przesłany do uzgodnień międzyresortowych. Dzięki nowym kompetencjom celnicy będą mogli skuteczniej i szybciej egzekwować sankcje za popełnione przez kierowców wykroczenia. Jest to szczególnie ważne w sytuacji naruszeń dokonywanych przez cudzoziemców przebywających czasowo na terytorium Polski. W dodatku wprowadzone rozwiązania przyczynią się do odciążenia policji i Inspekcji Transportu Drogowego.

Zdaniem Artura Nowaka, partnera z kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka, z punktu widzenia koordynacji działania służb jest to dobre rozwiązanie.

– Jednak nie należy zapominać o tym, że Służba Celna nie została powołana jako formacja mająca ścigać wykroczenia drogowe, tylko do egzekwowania należności celnych przywozowych. Rozdrabnianie kompetencji, które obserwujemy w ostatnim czasie, może się odbyć kosztem skuteczności wykonywania głównych zadań – zastrzega Nowak.

Wszyscy kierowcy powinni pamiętać o tym, że celnicy mogą legitymować uczestników ruchu i wydawać im polecenia. Podczas kontroli Służba Celna może sprawdzać wszelkie dokumenty wymagane w związku z kierowaniem pojazdem (prawo jazdy), jego używaniem (dowód rejestracyjny), a także dokumenty związane z ubezpieczeniem. Kontroli podlega też stan techniczny pojazdu i jego wyposażenie.

W przypadku zawodowych kierowców sprawdzeniu poddany zostanie zapis tachografu, czyli urządzenia służącego do kontroli limitu dziennego czasu prowadzenia pojazdu.

Etap legislacyjny

Projekt w uzgodnieniach międzyresortowych