Resort finansów planuje likwidację uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale można jeszcze uzyskać certyfikat, wykazując się wiedzą z rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych.

Czy można przystąpić do egzaminu bez stażu

Jedną z możliwości otrzymania certyfikatu księgowego jest posiadanie 2-letniej praktyki w księgowości i zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez ministra finansów. Czy kandydat może przystąpić do egzaminu, jeżeli nie ma jeszcze wystarczającego stażu?

Czy trzeba płacić za weryfikację wiedzy księgowej

Księgowy chce wystąpić o wydanie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg poprzez zdanie egzaminu. Z jakim kosztem musi się liczyć? Czy trzeba płacić za egzamin?

Czy znane są nowe terminy egzaminu księgowego

Kiedy odbędą się najbliższe egzaminy dla kandydatów ubiegających się o uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych? Czy są one publikowane w internecie?

Czy można opóźnić opłatę egzaminacyjną

Czy można przystąpić do egzaminu, gdy nie zostanie dokonana opłata pieniężna?

Czy kandydat skorzysta z pomocy naukowych

Czy w trakcie zdawania egzaminu można korzystać z jakichś pomocy, np. tekstów przepisów?

Czy przysługuje odwołanie od wyników komisji

Czy w przypadku gdy osobie ubiegającej się o certyfikat księgowy nie uda się zdać egzaminu, może zobaczyć swoją pracę egzaminacyjną i ewentualnie odwołać się od wyników?

Czy przyznawane są punkty ujemne za odpowiedzi testowe

Jak wygląda egzamin księgowy? W jaki sposób komisja przyznaje punkty? Czy możliwe jest ich odejmowanie?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedz na wszystkie powyższe pytania. Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zdać egzamin na usługowe prowadzenie ksiąg przed deregulacją