Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że podatnicy z roku na rok składają więcej skarg na organy celne. Jednak sądy niezwykle rzadko uchylają decyzje celników. W 2011 roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na korzyść podatników 181 razy, czyli tylko w 17 proc. spraw.
W 2011 roku podatnicy wnieśli do sądu 6110 skarg na decyzje organów celnych, o 772 więcej niż w 2010 roku. Wojewódzkie sądy administracyjne merytorycznie rozpatrzyły 64 proc. spraw, wydając 3862 wyroki. Przyznały podatnikom rację tylko w 701 sprawach, co stanowi 19 proc. wszystkich spraw. W pozostałych przypadkach sąd nie doszukał się uchybień w decyzjach organów podatkowych.
Podatnicy najczęściej odwołują się do sądu od decyzji określających lub ustalających wysokość zobowiązań w podatku akcyzowym. I właśnie w kwestiach akcyzy WSA orzekają zazwyczaj na korzyść podatników. Jednak niezadowoleni z wyroku nie poddają się i szukają sprawiedliwości w II instancji.
W 2011 roku do NSA trafiło 2058 skarg kasacyjnych. Sąd wydał wyroki w 55 proc. spraw (1119 wyroków). Rację podatnikom przyznał tylko w 17 proc. spraw
Najczęściej sąd zgadza się z przedsiębiorcami, którzy skarżą decyzje ustalające albo określające wysokość zobowiązań w sprawach celnych. Najrzadziej dyrektorzy izb celnych mylą się ,wydając decyzje dotyczące innych spraw, np. o ustanowienie zabezpieczenia.