Sprawy są wpisywane na wokandę według kolejności wpływu. W wyjątkowych sytuacjach można szybciej rozpocząć postępowanie. Podatnik musi wskazać jednak na ważne powody

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób podatnik może przyspieszyć rozprawę przed sądem.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

1 Czy sąd może rozpoznać wniesioną sprawę poza kolejnością we wcześniejszym terminie

2 Czy zmiana pełnomocnika powoduje odroczenie postępowania sądowego

3 Czy podatnik może wystąpić o odroczenie rozprawy z powodu urlopu