Do redakcji DGP wpływa wiele pytań dotyczących ich uzyskania. Jedno z nich dotyczy składania kopii dokumentów o wydanie certyfikatu, które muszą być potwierdzane urzędowo. Wynika to z rozporządzenia z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508). Czytelnik zastanawia się, co dla Ministerstwa Finansów oznacza „poświadczenie urzędowe”. Twierdzi, że resort zwrócił kopie dokumentów, poświadczonych przez sekretarza gminy (który jest urzędnikiem i wydawałoby się, że może poświadczać kopie urzędowo).

W związku z tym resort w odpowiedzi na pytanie DGP wyjaśnia, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów wspomnianego rozporządzenia za urzędowo poświadczone kopie dokumentów rozumie się kopie poświadczone przez urząd (organ, podmiot), który wystawił – w ramach przysługujących mu na podstawie stosownych przepisów prawa materialnego uprawnień i kompetencji – oryginał dokumentu. Dotyczy to również notariusza, konsula i innych podmiotów, którym przepisy przyznały takie prawo (w tym przede wszystkim – organów administracji publicznej) w zakresie poświadczania kopii dokumentów niesporządzonych przez te podmioty.

Resort dodaje również, że do podmiotów umocowanych w świetle prawa do urzędowego poświadczania kopii dokumentów nie można zaliczyć urzędów wspomagających jednostki samorządu terytorialnego (np. urząd gminy). Podobnie jest w przypadku adwokatów, radców prawnych czy rzeczników patentowych nie występujących w sprawie w charakterze pełnomocnika strony.