Uprawnienia i obowiązki profesjonalnych pełnomocników występujących w sprawach podatkowych, celnych i egzekucji administracyjnej będą takie same.
Najbardziej zauważalna propozycja w projekcie zmian do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczy pouczeń doradców podatkowych.
– Po prawie 10 latach od uchwalenia tej ustawy zauważono, że doradcy podatkowi przed sądem administracyjnym są profesjonalistami, jak radcowie prawni i adwokaci. Jedyna różnica polega na tym, że doradcy mają ograniczenia co do zakresu spraw, które mogą prowadzić – mówi Artur Nowak, radca prawny i partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.