Już po raz dziesiąty rozstrzygnięto konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów. W tym roku, Urzędy Skarbowe w całej Polsce oceniło za pośrednictwem ankiet 22 tysiące przedsiębiorców.

Celem konkursu, tak jak w poprzednich edycjach, jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem.

Inicjatywa zorganizowania konkursu powstała przed dziesięcioma laty. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 28 lutego 2002 roku pomiędzy Ministerstwem Finansów oraz Business Centre Club.

W tegorocznej edycji tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy” otrzymało 59 urzędów, wskazanych przez przedsiębiorców:
- 9 z nich otrzymało to wyróżnienie po raz pierwszy.
- 4 urzędy: US w Łukowie, US w Ostrołęce, US Warszawa-Wola oraz Pierwszy US w Białymstoku otrzymały wyróżnienie po raz dziesiąty.

Dyplom, z okazji dziesiątego, jubileuszowego finału konkursu otrzymał z rąk prezesa BCC Marka Goliszewskiego, wiceminister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Andrzej Parafianowicz. W sumie od rozpoczęcia konkursu 230 urzędów, przynajmniej raz, zostało nagrodzonych przez przedsiębiorców. Najwięcej nagrodzonych urzędów odnotowano w tym czasie w województwie mazowieckim 25, podkarpackim 22 oraz wielkopolskim 21.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, Urzędy Skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ocenie przedsiębiorców podlegały jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników.

W tegorocznej edycji przedsiębiorcy podkreślali m.in. nie tylko profesjonalizm, ale i życzliwość oraz pozytywne nastawienie urzędników do podatnika. Za niedogodność uznano natomiast w wielu przypadkach niemożliwość załatwienia wszystkich spraw przez internet i konieczność osobistego stawiennictwa w urzędzie. Sugerowano również wydłużenie godzin pracy urzędów.

Ankiety oceniające urzędy były przesyłane do Kanclerzy Lóż Regionalnych BCC, którzy koordynowali konkurs na szczeblu regionalnym. Łącznie, wpłynęło blisko 22 tysiące
ankiet. Wyróżnione urzędy skarbowe otrzymują tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2012”. Prawo używania tytułu przysługuje przez 1 rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.