Po raz ósmy sprawdziliśmy, które urzędy skarbowe w Polsce są najlepsze. Wśród nich są te, które myliły się najrzadziej, i najbardziej pracowite.
Znamy już wyniki VIII Rankingu Urzędów Skarbowych „Dziennika Gazety Prawnej”. W tym roku po raz trzeci nasz ranking został objęty patronatem Ministerstwa Finansów.
Administracja skarbowa w liczbach / DGP
Spośród 401 urzędów skarbowych z całej Polsce wybraliśmy te, które najrzadziej się mylą. Są też urzędy najbardziej efektywne. Oddzielnej ocenie poddaliśmy izby skarbowe oraz cztery ośrodki Krajowej Informacji Podatkowej w: Lesznie, Płocku, Bielsku-Białej, Toruniu.
Przyznaliśmy też nagrodę specjalną dla urzędów, które okazały się królami punktacji, czyli zdobyły najwięcej punktów.
Klasyfikacja generalna / DGP
Przy tegorocznym rankingu zastosowaliśmy tę samą metodologię przyznawania punktów co w rankingu zeszłorocznym. Nie zmienił się także podział urzędów ze względu na ich wielkość. Powstały dzięki temu cztery podkategorie, bo urzędy zostały zaklasyfikowane jako: wyspecjalizowane, duże, średnie i małe. Za urzędy duże uznaliśmy te, które zatrudniają powyżej 150 pracowników. Za średnie zatrudniające od 51 do 150 pracowników. Małe to te, w których zatrudnionych jest do 50 pracowników. Urzędy wyspecjalizowane to takie, które obsługują dużych podatników.
Zamiast ocen procentowych przyjęliśmy system punktów. W zależności od kategorii liczba maksymalnych punktów możliwych do zdobycia waha się od 250 do 500. Przykładowo izba skarbowa za skuteczność mogła maksymalnie zebrać 500 punktów. Taki system oceny będzie utrzymany w latach następnych, aby można było porównywać dane z poprzednich rankingów. To przyczyni się do zdrowej rywalizacji wśród urzędów, które będą chciały poprawić swoje wyniki.
Przejdźmy teraz do wyników. Najbardziej skuteczną, czyli nieomylną spośród 16 izb skarbowych, okazała się Izba Skarbowa w Bydgoszczy. Drugie miejsce zajęła Izba Skarbowa w Szczecinie, a trzecie Izba Skarbowa w Krakowie. Warto podkreślić, że bydgoska izba drugi rok z rzędu jest liderem w tej klasyfikacji.
Klasyfikacja skuteczności i efektywności / DGP
Dużo więcej zwycięzców jest wśród urzędów skarbowych. Wynika to oczywiście z tego, że mamy aż 400 urzędów skarbowych w kraju.
Wśród skutecznych urzędów skarbowych pierwsze miejsca zajęły, odpowiednio do wielkości zaczynając od małych, a na wyspecjalizowanych kończąc: Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu, Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli, Urząd Skarbowy w Tychach, Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze.
Teraz efektywność. Najbardziej efektywnym wyspecjalizowanym urzędem skarbowym został Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze. Wśród dużych urzędów pierwsze miejsce zajął Urząd Skarbowy w Wadowicach. Średnim najbardziej efektywnym urzędem jest Urząd Skarbowy w Brzesku. W kategorii małych urzędów zwyciężył Urząd Skarbowy w Krasnymstawie.
Wśród ośrodków Krajowej Informacji Podatkowej najbardziej skuteczny był ośrodek w Płocku. Ośrodek w Bielsku-Białej, w dwóch edycjach rankingu lider, spadł na drugie miejsce.
Skład administracji skarbowej
W skład polskiej administracji skarbowej wchodzą urzędy: skarbowe, celne, kontroli skarbowej, oraz izby: skarbowe i celne. Pieczę nad administracją skarbową sprawuje Ministerstwo Finansów.
Administracja skarbowa to organy podatkowe i celne zajmujące się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań podatkowych oraz prowadzeniem dochodzeń i orzekaniem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
Administracja skarbowa realizuje swoje zadania w systemie finansów publicznych.