Podatnik nie poniesie odpowiedzialności za niepobraną zaliczkę, nawet gdy świadomie wprowadzi w błąd swojego pracodawcę.
Pracodawca jako płatnik odpowiada za niepobranie lub zaniżenie zaliczki na podatek od pracownika (art. 30 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). W takim przypadku wina pracownika jest wyłączona – do wysokości tej zaliczki.
Tak sformułowane przepisy powodują, że pracownik nie odpowie za niepobraną zaliczkę nawet wtedy, gdy świadomie wprowadzi pracodawcę w błąd.