Gdy po złożeniu reklamacji linia lotnicza zaproponuje np. voucher o określonej kwocie na zakup innego biletu lotniczego, będzie to podstawa do rozliczenia nieodpłatnego przychodu w PIT.
Podróżni, którzy wykupili bilet lotniczy, mogą jednak nie otrzymać miejsca w samolocie przy odprawie. Tak często zdarza się w okresie świąt czy długich weekendów, kiedy linie lotnicze często sprzedają więcej biletów niż jest miejsc w samolocie. Linia oprócz wyznaczenia rejsu w innym terminie czasem przyznaje też swoistą rekompensatę w postaci np. vouchera o określonej kwocie na zakup innego biletu lotniczego tej linii w określonym czasie lub zrealizowania określonej niewielkiej wypłaty gotówkowej.

Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów ze stosunku pracy lub działalności gospodarczej