Podróżni, którzy wykupili bilet lotniczy, mogą jednak nie otrzymać miejsca w samolocie przy odprawie. Tak często zdarza się w okresie świąt czy długich weekendów, kiedy linie lotnicze często sprzedają więcej biletów niż jest miejsc w samolocie. Linia oprócz wyznaczenia rejsu w innym terminie czasem przyznaje też swoistą rekompensatę w postaci np. vouchera o określonej kwocie na zakup innego biletu lotniczego tej linii w określonym czasie lub zrealizowania określonej niewielkiej wypłaty gotówkowej.

Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów ze stosunku pracy lub działalności gospodarczej

Czy w takiej sytuacji klient otrzymuje korzyść, z której powinien rozliczyć się z fiskusem?

Krzysztof J. Musiał, starszy partner w Kancelarii Musiał i Partnerzy, przypomina, że otrzymany od linii lotniczych bilet czy rekompensata pieniężna ponad wartość biletu, z którego skorzystaliśmy, powinno być potraktowane jako odszkodowanie w zakresie utraconych korzyści nie zaś wyrównanie poniesionej szkody. Odszkodowanie co do poniesionej szkody z tytułu umowy zawartej z liniami lotniczymi w PIT są zwolnione z opodatkowania, o ile wynikają z orzeczenia sądu bądź ugody zawartej przed tym sądem.

– Minister finansów w swoich interpretacjach jest konsekwentny i uznaje jako zwolnione z opodatkowania wyłącznie odszkodowania w wysokości wynikające z orzeczenia sądowego i to w przypadku osób fizycznych. Jednocześnie odmawia takiego prawa osobom prawnym – dodaje Krzysztof Musiał.

Zwrócić trzeba jednak uwagę, że innym zagadnieniem jest wypłacenie odszkodowania, czy to w formie pieniężnej, czy rzeczowej w zakresie utraconych pożytków. Wypracowana przez Naczelny Sąd Administracyjny teoria bezpłatnego świadczenia zaprezentowana chociażby w uchwale całej Izby Finansowej dotyczącej pakietów medycznych (sygn. akt II FPS 7/10) wskazuje, że przychód do opodatkowania stanowi każde, nawet potencjalne, przysporzenie, z którego dana osoba może skorzystać.

Tym samym możliwość uzyskania innego biletu czy też kwoty pieniędzy od linii lotniczej, która w ramach odpowiedzialności kontraktowej i tytułem odszkodowania bądź rekompensaty powoduje obowiązek wykazania takiego zdarzenia w zeznaniu rocznym PIT i zapłacenia od tego podatku dochodowego.

Podobnego zdania jest Grzegorz Grochowina, ekspert podatkowy w KPMG. W jego ocenie, gdy po złożeniu reklamacji linia lotnicza zaproponuje np. voucher o określonej kwocie na zakup innego biletu lotniczego, będzie to podstawa do rozliczenia nieodpłatnego przychodu w PIT.

Od otrzymanej kwoty będzie trzeba zapłacić podatek, ponieważ będzie to odszkodowanie uzyskane bez pośrednictwa sądu.