Fundusze i stowarzyszenia prowadzą zapisy księgowe otrzymanych środków na realizację umów z naruszeniem zasad rachunkowości.
Polityka rachunkowości organizacji niekomercyjnych jest niedostosowana do wymogów wynikających z przepisów w związku z realizacją zadań zleconych. Takie wnioski opublikowała Najwyższa Izba Kontroli po inspekcji dotyczącej wykorzystania przez te podmioty dotacji ze środków publicznych na realizację zadań zleconych w województwie zachodniopomorskim w latach 2009 – 2011.
Monika Mosur-Łagutko, ekspert z Grupy Gumułka Audyt, wyjaśnia, że dostosowanie polityki rachunkowości zależy od warunków dotacji, ale na ogół niezbędne jest posiadanie odrębnego rachunku bankowego, za pomocą którego będą ewidencjonowane te środki. Trzeba też przewidzieć odrębne konta księgowe – zarówno na koszty finansowane dotacją, jak i na ewentualne przychody, które mogą być uzyskane z dotacji (np. odsetki bankowe). W przypadku zawarcia nowych umów dotacji konieczna jest więc każdorazowa aktualizacja polityki rachunkowości.