Świadczenie usług personalizacji kart płatniczych na rzecz banku jest zwolnione z VAT.
– Tego typu usługi są bowiem właściwe i niezbędne do tego, aby bank mógł prowadzić rachunki pieniężne oraz realizować transakcje płatnicze – wyjaśnia Marcin Zawadzki, ekspert w Ernst & Young.
Stanowisko to zostało też wyrażone w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 marca 2012 r. (nr IPPP1/443-1757/11-2/AS).
Według Marcina Zawadzkiego jeśli podatnik świadczy na rzecz instytucji finansowej bądź ubezpieczeniowej usługę, która jest niezbędna i właściwa, aby ta instytucja prowadziła działalność zwolnioną z VAT, to podatnik może skorzystać ze zwolnienia z VAT przy świadczeniu takiej usługi. Wynika to z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Dzięki temu instytucja finansowa nie musi ponosić kosztów VAT, z reguły nieodliczalnego po jej stronie.
Personalizacja kart płatniczych pozwala bankom oraz instytucjom płatniczym na szybkie i bezpieczne wypłaty środków zgromadzonych na kontach klientów.