Pracownicy, którzy z okazji Wielkanocy otrzymają od szefa karty przedpłacone, nie będą musieli dzielić się tym prezentem z fiskusem.
W firmach trwa właśnie proces planowania, co można podarować pracownikom z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych.
– Takie prezenty warto dobrze przemyśleć. Można bowiem – zgodnie z prawem – uniknąć konsekwencji podatkowych – stwierdza Henrietta Varju, dyrektor sprzedaży i marketingu z firmy Edenred, oferującej świadczenia pozapłacowe.
Zamiast papierowych bonów, od których pracownik musi zapłacić podatek, warto przekazać gotówkę, ale w formie karty przedpłaconej. To nic innego, jak karta płatnicza z określonym limitem.

Karta z gotówką od szefa jest zwolniona z podatku do 380 zł rocznie

– Sama karta, dzięki jej wielu zaletom, a także dodatkowym korzyściom w postaci rabatów dla użytkownika, jest prezentem trafionym i najlepiej postrzeganym przez samych pracowników – zauważa Henrietta Varju.
Badania opracowane przez PBS DGA we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Emitentów Kart Podarunkowych wskazują, że według 62 proc. Polaków karta podarunkowa to odpowiedni prezent z okazji premii czy nagrody w pracy.
Jakie zalety ma karta? Pracodawca przy jej zakupie decyduje o wysokości doładowania. Zgromadzone na karcie środki pracownik może wydać w dowolnym punkcie handlowo-usługowym w kraju i zagranicą, w którym akceptowane są karty MasterCard. Pracownik w pełni kontroluje wydatki, dzięki możliwości sprawdzania salda na karcie zarówno przez internet, w bankomatach oraz przez automatyczną telefoniczną obsługę klienta IVR. Serwis automatyczny (IVR) umożliwia uzyskanie podstawowych informacji o rachunkach bez konieczności połączenia z konsultantem.
– Karta podarunkowa może cieszyć pracownika przez długi czas, gdyż może być wielokrotnie doładowywana przez pracodawcę – dodaje Henrietta Varju.
Są też korzyści podatkowe. Otrzymane przez pracowników karty przedpłacone finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych korzystają ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Takie stanowisko potwierdził także dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie m.in. w interpretacji nr IPPB2/415-100/11-2/MS. Zwolnienie jest limitowane – do 380 zł rocznie – pod warunkiem że istotnie świadczenie to jest realizowane w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Warto też pamiętać, że limit w wysokości 380 zł ma zastosowanie do wszystkich świadczeń pieniężnych i rzeczowych sfinansowanych w danym roku podatkowym z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Rolą kart przedpłaconych jest zapewnienie np. pracownikom środków pieniężnych, bez konieczności wydawania (posiadających formę materialną) znaków pieniężnych (np. banknotów) lub znaków legitymacyjnych.
Nie jest istotne, czy karta jest z PIN i pozwala na wypłatę gotówki z bankomatu, czy bez PIN i pozwala na dokonywanie płatności w terminalach POS – oba rodzaje traktowane są jako środki pieniężne, ponieważ z uwagi na zaklasyfikowanie kart płatniczych jako instrumentu dostępu do określonych wartości pieniężnych finalnie umożliwiają regulowanie zobowiązań pieniężnych, takich jak płatność za towary lub usługi.