W przypadku grupy osób związanych umową spółki cywilnej status producenta rolnego przysługuje spółce cywilnej, a nie jej wspólnikom czy też jednemu z nich. Taką uchwałę w poszerzonym składzie podjął Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to w praktyce, że spółka cywilna ma prawo składać wniosek o dopłaty rolno-środowiskowe.
W ocenie sądu spółka cywilna, mimo że nie została wyposażona w zdolność prawną, jest jednak jednostką organizacyjną. Oznacza to, że tym samym jest grupą osób, którą można uznać za producenta rolnego, tj. rolnika.
W sprawie spółka cywilna złożyła wniosek o dopłatę do biura krajowego okręgu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) i płatność została przyznana. Jednak dyrektor oddziału regionalnego agencji uchylił decyzję kierownika biura. Według organu postępowanie zostało błędnie wszczęte i nie powinno być prowadzone ze względu na brak podmiotowości spółki cywilnej, ponieważ podmiotami prawa i obowiązków w stosunkach, w których występuje spółka cywilna, są wspólnicy.