Wydatek poniesiony na zakup biletów na mecz, które następnie zostaną przekazane pracownikom, powinien stanowić koszt uzyskania przychodów jako wydatek na rzecz pracowników.

Jak mówi Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, z punktu widzenia pracownika jest to dodatkowym bonus, który należałoby traktować jako element wynagrodzenia. Jednocześnie z przepisów art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) nie wynika, aby wydatki na nagrody i bonusy dla pracowników nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów pracodawcy.

Nie są kosztem podatkowym wydatki mające cechy wystawności i wytworności

– Dotyczy to także biletów na zawody sportowe. Wartość tego biletu będzie przy tym stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający podatkowi dochodowemu – dodaje Dominika Dragan-Berestecka.

Inaczej wygląda jednak sytuacja, gdy bilety na mecze wykupione w loży biznesowej zostaną przekazane kontrahentom przedsiębiorcy. Wtedy zakup biletów na mecz zostanie z pewnością potraktowany jako wydatek o charakterze reprezentacyjnym i uznany za wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów. Dlaczego?

Dominika Dragan-Berestecka podkreśla, że jeszcze do niedawna organy podatkowe i sądy administracyjne wiązały reprezentację z wytwornością, wystawnością, który to warunek w przypadku zakupu biletów w loży biznesowej należy uznać za spełniony.

W ostatnim jednak czasie sądowa wykładnia pojęcia reprezentacja zmierza w tym kierunku, że nie musi ona mieć jedynie cech wystawności czy wytworności. Reprezentacja to występowanie w imieniu i w interesie podatnika lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa i każdy wydatek o takim charakterze będzie wydatkiem reprezentacyjnym i tym samym niestanowiącym kosztów uzyskania przychodów (tak m.in. NSA w wyroku z 27 kwietnia 2012 r. sygn. akt II FSK 2066/10). Katalog kosztów reprezentacji wyłączonych z odliczenia podatkowego jest więc coraz szerszy i z pewnością wpisuje się do niego zakup biletów na mecz w celu przekazania ich kontrahentom, zwłaszcza gdy będą to bilety na miejsca w ekskluzywnej loży biznesowej.