W okresie Euro 2012 i nowego sezonu piłkarskiego w Polsce coraz bardziej popularne stają się tzw. loże biznesowe. Czy przedsiębiorcy, którzy je wykupili, a następnie zapraszają na poszczególne mecze swoich pracowników czy kontrahentów, mogą zaliczyć je do firmowych kosztów podatkowych?
Wydatek poniesiony na zakup biletów na mecz, które następnie zostaną przekazane pracownikom, powinien stanowić koszt uzyskania przychodów jako wydatek na rzecz pracowników.
Jak mówi Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, z punktu widzenia pracownika jest to dodatkowym bonus, który należałoby traktować jako element wynagrodzenia. Jednocześnie z przepisów art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) nie wynika, aby wydatki na nagrody i bonusy dla pracowników nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów pracodawcy.

Nie są kosztem podatkowym wydatki mające cechy wystawności i wytworności

– Dotyczy to także biletów na zawody sportowe. Wartość tego biletu będzie przy tym stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający podatkowi dochodowemu – dodaje Dominika Dragan-Berestecka.
Inaczej wygląda jednak sytuacja, gdy bilety na mecze wykupione w loży biznesowej zostaną przekazane kontrahentom przedsiębiorcy. Wtedy zakup biletów na mecz zostanie z pewnością potraktowany jako wydatek o charakterze reprezentacyjnym i uznany za wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów. Dlaczego?
Dominika Dragan-Berestecka podkreśla, że jeszcze do niedawna organy podatkowe i sądy administracyjne wiązały reprezentację z wytwornością, wystawnością, który to warunek w przypadku zakupu biletów w loży biznesowej należy uznać za spełniony.
W ostatnim jednak czasie sądowa wykładnia pojęcia reprezentacja zmierza w tym kierunku, że nie musi ona mieć jedynie cech wystawności czy wytworności. Reprezentacja to występowanie w imieniu i w interesie podatnika lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa i każdy wydatek o takim charakterze będzie wydatkiem reprezentacyjnym i tym samym niestanowiącym kosztów uzyskania przychodów (tak m.in. NSA w wyroku z 27 kwietnia 2012 r. sygn. akt II FSK 2066/10). Katalog kosztów reprezentacji wyłączonych z odliczenia podatkowego jest więc coraz szerszy i z pewnością wpisuje się do niego zakup biletów na mecz w celu przekazania ich kontrahentom, zwłaszcza gdy będą to bilety na miejsca w ekskluzywnej loży biznesowej.