Jeśli pub wnosi na rzecz organizacji opłatę licencyjną, to powinien ją rozliczać w kosztach przez okres wynikający z umowy.
Większość firm działających wokół Euro 2012, bez względu na to, czy jest to pub pozwalający na oglądanie meczów przy kuflu piwa, czy działający bezpośrednio w strefie stadionowej sprzedawca gadżetów, musiała uiścić na rzecz UEFA odpowiednie opłaty licencyjne. Rodzi to od razu pytanie o to, jak opłaty takie powinny być potraktowane z punktu widzenia polskich przepisów podatkowych. Otóż sprawa nie jest szczególnie skomplikowana. Po pierwsze, koniecznie trzeba pamiętać, że tak naprawdę nie traktujemy takiego wydatku jak innych opłat, ale jak zakup licencji. A takie zdarzenie, zarówno z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), jak i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), traktowane jest jak nabycie podlegającej amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej. Przepisy mówią o tym wprost w definicji wartości niematerialnych i prawnych (są w niej wymienione licencje). Jeśli zatem pub wnosi na rzecz UEFA opłatę licencyjną, to teoretycznie powinien ją amortyzować przez okres wynikający z umowy. Jeżeli zatem licencja opiewa na miesiąc, to odpisów dokonuje się tylko przez ten miesiąc, co w znaczeniu ekonomicznym nie będzie różniło się od jednorazowego wpisania takiego wydatku do kosztów podatkowych. Mimo to licencja taka musi być obowiązkowo wpisana w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
W przypadku licencji, których okres jest dłuższy, czas zaliczania wydatku do kosztów może się wydłużyć.

Do Euro 2012 jeszcze 28 dni

Warto też pamiętać, że także i w tym przypadku, gdy wartość początkowa licencji nie przekracza 3,5 tys. zł, podatnik ma możliwość zaliczenia jej do kosztów jednorazowo. Wartość początkową licencji stanowi cena nabycia, czyli wnoszona na rzecz licencjodawcy (tu UEFA) opłata. W tym przypadku podatnik może licencji nie uznawać za wartość niematerialną i prawną, co pozwala na to, by nie wpisywać jej do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Może też uznać ją za wartość niematerialną i prawną i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.
Koniecznie trzeba też pamiętać, że z uwagi na to, że opłaty licencyjne naliczane przez UEFA wyrażone są w euro, to konieczne jest ich przeliczenie na złote. To ma zaś tę konsekwencję, że w przypadku gdy między zakupem licencji a przekazaniem jej do używania następuje zmiana kursu walutowego, to przy ustalania wartości początkowej musimy skorygować ją o różnice kursowe powstałe między tymi datami.