Według Izby Skarbowej w Łodzi kwota z dochodu rolniczej spółdzielni produkcyjnej przeznaczona na powiększenie wkładów pieniężnych członków spółdzielni będących osobami fizycznymi stanowi przychody członków spółdzielni z kapitałów pieniężnych. Zatem dochód ten podlega w całości opodatkowaniu zryczałtowanym 19-proc. podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Spółdzielnia zaś jako płatnik PIT powinna od całości obliczyć, pobrać i wpłacić podatek.

Członkowie spółdzielni rolniczej nie uzyskują dochodów z działalności rolniczej czy pozarolniczej, tylko z kapitałów pieniężnych. Podstawą uzyskania dochodu do opodatkowania są bowiem udziały i wkłady w spółdzielni. Dochody z działalności rolniczej i pozarolniczej osiąga rolnicza spółdzielnia produkcyjna, która jest odrębnym od swoich członków podatnikiem podlegającym regulacjom ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Wobec tego, że członkowie spółdzielni są odrębnymi od spółdzielni podatnikami, do ich dochodów nie ma zastosowania wyłączenie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Tym samym całość kwot przeznaczonych na powiększenie wkładów pieniężnych podlega opodatkowaniu.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 maja 2012 r. (nr IPTPB1/415-110/12-4/ASZ).