Ministerstwo Finansów zaproponowało zwiększone normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie których w 2013 r. płacony będzie PIT. Taką możliwość rozliczenia podatku mają podatnicy nieprowadzący ksiąg.
Nowe tabele do rozliczeń zawarte są w projekcie rozporządzenia ministra finansów. Na podwyżki wpływa wysoki wskaźnik wzrostu towarowej produkcji rolnej, który zgodnie z komunikatem z 31 maja 2012 r. prezesa GUS (M.P. poz. 398 ) w 2011 r. w stosunku do 2010 r. wyniósł 115,9 (wzrost cen o 15,9 proc.).
Z tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej, dołączonej do projektu, wynika, że dla 1 mkw. uprawianych roślin ozdobnych (np. kwiatów) w szklarniach ogrzewanych norma zostanie podwyższona o 1,61 zł (z 10,13 zł do 11,74 zł), a dla pozostałych (np. pomidorów) – o 60 gr (z 3,76 zł do 4,36 zł). W przypadku uprawy grzybów i grzybni, w 2013 r. będzie ona wynosiła 5,04 zł (czyli wzrośnie o 69 gr z 4,35 zł).
Różnice wystąpią też w normach, dotyczących produkcji drobiu rzeźnego powyżej 100 sztuk, gdzie w przypadku 1 sztuki gęsi wzroście ona o 18 gr, a indyka – o 12 gr. Z kolei przy drobiu nieśnym powyżej 80 sztuk najwięcej, bo o 2,01 zł z 12,62 zł, wzroście szacunkowy dochód od 1 szt. indyka.
Duże podwyżki dotyczą hodowli. W przypadku koni hodowlanych (poza gospodarstwem rolnym) norma wzrośnie z obecnych 347,67 zł do 402, 95 zł, czyli o 55,28 zł.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych

Resort finansów szacuje, że podwyższenie podstaw opodatkowania wpłynie na zwiększenie dochodów sektora finansów publicznych w 2013 r. o ok. 7,2 mln zł, w tym – budżetu państwa o 3,7 mln zł, a jednostek samorządu terytorialnego o 3,5 mln zł.
Etap legislacyjny Projekt rozporządzenia ministra finansów