Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 3745/12) wyjaśniło, że na tym ma polegać planowane uelastycznienie właściwości miejscowej organów podatkowych w ramach reformy organizacyjnej skarbówki. Możliwość załatwienia sprawy w wybranym urzędzie skarbowym będzie dotyczyła m.in. takich spraw, jak: aktualizacja danych podatnika, uzyskanie zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach, złożenie deklaracji.

Resort odniósł się także do pytania, na kiedy planowane jest zakończenie prac nad zmianą struktury i organizacji urzędów skarbowych. Jak wyjaśnia MF, obecnie prowadzone są prace nad modelem docelowym struktury organizacyjnej izb i urzędów skarbowych. Wdrażanie rozwiązań przyjętych w modelu będzie odbywać się sukcesywnie. I tak w drugiej połowie bieżącego roku prowadzone będą prace legislacyjne związane ze zmianami w funkcjonowaniu izb i urzędów skarbowych, które powinny być wdrożone w latach 2014 – 2015. Proponowane zmiany pozwolą na zwiększenie efektywności działania administracji podatkowej.

MF poinformowało także, że w przypadku wprowadzenia zmian wymagających zmian ustawowych konsultacje społeczne będą się odbywały zgodnie z obowiązującymi procedurami.