Terminu do zgłoszenia nabycia zwolnionego z podatku nie można przywrócić.

Osoby, które pod koniec ubiegłego lub na początku tego roku przekazały sobie niedopłatnie majątek, powinny pamiętać o zbliżającym się terminie na załatwienie formalności podatkowych w podatku od spadków i darowizn. Małżonkowie, krewni w linii prostej oraz rodzeństwo mają pół roku na zgłoszenie darowizny (o wartości powyżej 9637 zł), jeżeli chcą być zwolnieni z opodatkowania. Natomiast osoby zobowiązane do zapłaty podatku na złożenie deklaracji miały tylko miesiąc. Jak podkreśla Joanna Szydlik, adwokat z zespołu kancelarii adwokackich RS Adwokaci, terminów tych nie można przywrócić, gdyż są to terminy materialnego prawa podatkowego.

– Natomiast instytucja przywrócenia odnosi się wyłącznie do terminów procesowych – wyjaśnia Joanna Szydlik.

Dodaje, że niezgłoszenie nabycia majątku przez osobę objętą zwolnieniem skutkuje tym, że podlega ona opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że trzeba złożyć deklarację i zapłacić podatek.

Obowiązek zgłoszenia nabycia majątku przez osoby zwolnione oraz złożenia deklaracji przez podatników wyłączony jest w przypadku, gdy umowę darowizny sporządzał notariusz. Jeżeli jednak obowiązek złożenia deklaracji istniał, a podatnik go nie dopełnił, musi on liczyć się także z wydłużeniem terminu na wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku. Zasadą jest, że organ podatkowy ma na to 3 lata, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jednak – jak ostrzega Joanna Szydlik – w przypadku niezłożenia przez podatnika deklaracji w podatku od spadków i darowizn okres ten wydłuża się do pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.