Klasyfikacja pojazdów typu pikap (czyli samochodów dostawczych) do kodu taryfy celnej – CN 8704 lub CN 8703 – jest błędna. Sąd, zapewne po nieprawidłowo skonstruowanej skardze, nie rozpoznał istoty sprawy - mówi Jakub Okoń, ekspert z Areno Podatki.
W wyroku z 10 maja 2012 r. (sygn. akt I GSK 370/12) NSA uznał, że mitsubishi L200 jest przeznaczony do przewozu osób z funkcją przewozu towarów. W związku z tym celnicy słusznie opodatkowali go akcyzą. Czy to właściwa klasyfikacja?
Klasyfikacja pojazdów typu pikap (czyli samochodów dostawczych) do kodu taryfy celnej – CN 8704 lub CN 8703 – jest błędna. Sąd, zapewne po nieprawidłowo skonstruowanej skardze, nie rozpoznał istoty sprawy. Wyrok swój oparł jedynie na części przepisów określających taryfikację towarów.
Prawdą jest, że przyporządkowując pojazd do kodu taryfy celnej, w pierwszej kolejności posługujemy się Ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Scalonej (CN) – w przeważającej mierze regułą I i VI. Noty wyjaśniające do CN nie są źródłem prawa, stanowią swoisty komentarz do sekcji i działów taryfy celnej, przyczyniają się do jej prawidłowego stosowania, ale jeśli można dokonać taryfikacji na podstawie ORINS, nie należy sięgać do not wyjaśniających do CN.
Wydany wyrok został oparty na notach do CN dotyczących kodu 8703, określającego pojazdy przeznaczone zasadniczo do przewozu osób. Czy to źle?
Faktycznie nota ta mówi o stosunku maksymalnej długości skrzyni ładunkowej do rozstawu osi. Jeżeli maksymalna długość przekracza 50 proc. długości rozstawu osi, wówczas, mimo że pojazd typu pikap przeznaczony jest zasadniczo do przewozu osób, należy klasyfikować do kodu 8704, właściwego dla pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów (niepodlegający akcyzie).
Czy argumenty fiskusa i sądu są niekompletne?
Niestety, w przedmiotowym wyroku nie uwzględniono jednej, podstawowej kwestii. Noty wyjaśniające do CN stosujemy w połączeniu z notami wyjaśniającymi do HS (System Zharmonizowany), klasyfikacja według not wyjaśniających CN nie może stać w opozycji do not wyjaśniających do HS. Noty CN są przepisami niższego rzędu niż noty do HS.
Noty wyjaśniające do HS nie mówią nic o długości skrzyni ładunkowej i jej stosunku do rozstawu osi. Czy te wartości są nieistotne?
Decyzjami Komitetu Zharmonizowanego, podjętymi w 1998 roku, dotyczącymi odpowiedniej klasyfikacji pikapów, za główne kryterium określające prawidłową klasyfikację samochodów pikap uznano ich ładowność, a nie długość skrzyni ładunkowej.
Prawidłowa klasyfikacja mitsubishi L200 double cab powinna przebiegać więc w następujący sposób: maksymalna ładowność pojazdu dla mitsubishi L200 double cab wynosi 890 kg. Na pięć osób mogących siedzieć w pojeździe przypada 75 kg x 5 = 375 kg. Na towar zaś 890 kg – 375 kg = 515 kg. Masa jednej osoby wynika z niedawno wdrożonej europejskiej dyrektywy homologacyjnej, gdzie przewiduje się 75 kg na jedną osobę w pojeździe. W tym przypadku więcej przypada na towar, więc zgodnie z notami do HS klasyfikujemy pojazd do kodu 8704.
Jeżeli ładowność towarów byłaby mniejsza niż 375 kg, wówczas klasyfikujemy do kodu CN 8703 i dopiero sięgamy do stosunku długości skrzyni do rozstawu osi. Jeżeli długość skrzyni jest mniejsza niż połowa rozstawu osi, to zostaje kod 8703. Jeżeli większa, to wtedy mimo mniejszej ładowności klasyfikujemy przedmiotowy samochód do 8704.
Tak powinna przebiegać prawidłowa klasyfikacja aut dostawczych typu pikap.