Izby skarbowe powinny wreszcie zakończyć składanie skarg kasacyjnych do NSA, które ciągle spływają na wyroki WSA uchylające indywidualne interpretacje - mówi Marek Kolibski, doradca podatkowy, partner w KNDP.
Minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą opodatkowania dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w jej zyskach (nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125; opis w DGP nr 95). Czy to oficjalne stanowisko było potrzebne?
Tak. Publikacja tej interpretacji powinna wreszcie zakończyć niepotrzebne i już od jakiegoś czasu zbędne dyskusje na temat licznych niewiadomych dotyczących opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.