Przedsiębiorcy, którzy zawieszoną aktywność gospodarczą wznawiają na sezon letni, muszą pamiętać o obowiązkach podatkowych.
Po wznowieniu działalności podatnik musi powrócić do obliczania zaliczek na podatek dochodowy czy też ryczałtu ewidencjonowanego i dokonywania wpłat na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Marzena Rączkiewicz, kierownik zespołu księgowości płacowej w Rödl & Partner, przypomina, że podatnicy w okresie zawieszenia nie są zwolnieni z prowadzenia w sposób prawidłowy ewidencji księgowej i ujmowania w niej tych zdarzeń gospodarczych, które podatnik ma prawo dokonywać w czasie zawieszenia firmy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
– Oznacza to, że po wznowieniu działalności następuje również kontynuacja prowadzonej ewidencji, a w konsekwencji ujęcie wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu i obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy – tłumaczy Marzena Rączkiewicz.
Nasza rozmówczyni dodaje, że w czasie zawieszenia nie można dokonywać amortyzacji składników majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. W tym przypadku składniki wykorzystywane w działalności gospodarczej nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono tę działalność. Po wznowieniu firmy będzie można kontynuować rozpoczętą amortyzację, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło wznowienie.