Podatnik od grudnia 2009 r. prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, którą rozlicza podatkiem liniowym (PIT-36L). W grudniu 2010 r. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
Podatnik od grudnia 2009 r. prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, którą rozlicza podatkiem liniowym (PIT-36L). W grudniu 2010 r. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Zawieszenie trwało przez cały 2011 r. Od czasu zgłoszenia zawieszenia firmy faktycznie jej nie prowadził oraz nie uzyskiwał w związku z nią żadnych przychodów, jak również nie ponosił jej kosztów. Podatnik jest żonaty i pozostaje z żoną we wspólności majątkowej przez cały rok. Czy za rok, w którym podatnik ma zawieszoną działalność gospodarczą, przysługuje mu prawo do wspólnego rozliczenia pozostałych dochodów (opodatkowanych na zasadach ogólnych) wspólnie z małżonką?
Podatnik, mimo zawieszenia działalności gospodarczej przez cały rok, nie może skorzystać z możliwości łącznego opodatkowania dochodów z małżonkiem za ten rok, gdyż jest osobą, do której mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt podlegania regulacjom zawartym w tym przepisie ma decydujące znaczenie dla braku możliwości skorzystania z preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów z małżonkiem.
Z treści art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że prawa do łącznego opodatkowania swoich dochodów nie mają małżonkowie w sytuacji, gdy chociażby do jednego z nich ma zastosowanie art. 30c ustawy o PIT.
Podstawa prawna
Art. 6, 30c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r., poz. 361).