Przemysław Skorupa, doradca podatkowy w Deloitte, uważa, że część ze zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów w projekcie nowelizacji ustawy o VAT idzie w dobrym, korzystnym dla podatników kierunku. Niestety są również zmiany, które będą powodowały rozszerzenie zakresu opodatkowania czynności nieodpłatnych.

Po pierwsze, wzrosnąć ma limit dla prezentów o małej wartości, których przekazanie nie podlega opodatkowaniu. Obecnie wynosi on 10 zł netto. Ma zostać podniesiony do 20 zł brutto (wartość łącznie z VAT).

– O ile samo podniesienie limitu należy ocenić pozytywnie, to określenie go przez odniesienie do kwoty brutto będzie budziło pewne problemy praktyczne – ocenia Przemysław Skorupa.

Zdaniem eksperta w tym wypadku trzeba będzie bowiem określić wartość z hipotetycznym podatkiem, który może różnić się w zależności od stawki właściwej dla danego towaru. Stosowanie nowego przepisu będzie zatem dość uciążliwe dla podatników.

Niezależnie od podwyższenia podstawowego limitu dla prezentów o małej wartości limit podwyższony zostanie do 200 zł, w przypadku gdy podatnik prowadzi ewidencję przekazań.

Z drugiej strony ministerstwo planuje wykreślenie wyłączenia z opodatkowania dla drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych.

– W praktyce jednak przekazania tego typu materiałów w większości pozostaną poza zakresem opodatkowania VAT, gdyż z uwagi na ich wartość najczęściej będą mogły zostać uznane za prezenty o małej wartości. Problematyczne może być jednak przekazywanie np. drogich drukowanych katalogów – ostrzega nasz rozmówca z Deloitte.

Zmieni się również definicja próbek. Przemysław Skorupa zaznacza, że wprowadzony zostanie wprost wymóg oznaczania takich towarów jako próbek nieprzeznaczonych do sprzedaży. Takie ograniczenie nie wynika wprost z przepisów wspólnotowych, zostało jednak zaakceptowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. Niestety – według Przemysława Skorupy – spowoduje to problemy w traktowaniu jako próbek towarów, które przekazywane są w analogicznej postaci jak zwykłe towary handlowe.

Etap legislacyjny

Nowelizacja ustawy o VAT w uzgodnieniach wewnątrzresortowych autorstwa Ministerstwa Finansów