Każdego roku do sądów wpływa coraz więcej skarg na brak działań organów administracji. W samych sprawach podatkowych w 2011 r. wpłynęło 239 skarg na bezczynność i przewlekłość działania, podczas gdy w 2010 r. – 188.
Jednak w porównaniu z poprzednimi latami zmniejszyła się liczba skarg na bezczynność organów podatkowych uwzględnionych przez sądy. W 2011 r. na 224 tylko 6 zostało uwzględnionych, czyli tylko 2,6 proc. W 2010 r. na 199 rozpoznanych uwzględniono ich 25, czyli ok. 12 proc.
Jeśli zaś chodzi o skargi na bezczynność wszystkich organów administracji publicznej, to w 2011 r. do sądów wojewódzkich wpłynęło 3831 skarg. Sądy załatwiły 3582 skarg (w tym tych, które pozostały do rozpoznania z poprzednich lat), z czego 584 skargi zostały uwzględnione (16,3 proc.). W 2010 r. sądy załatwiły 3242 takie skargi (16, 1 proc. skarg uwzględnionych).
Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Po złożeniu skargi do sądu sąd decyduje, czy skargę należy uwzględnić, czy oddalić. Jeśli ją uwzględni, nakazuje organowi w określonym czasie wydać stosowany akt lub dokonać jakiejś czynności. Jeśli organ nadal pozostanie bezczynny podatnik może złożyć ponowną skargę w tym żądając nałożenia na organ grzywny.