Jeśli organ administracji pozostawi podanie obywatela bez rozpoznania, ten ma prawo złożyć skargę do sądu na bezczynność tego organu. Tak rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów. To ważna uchwała dla obywateli i pracowników administracji publicznej.
NSA wydał ją, ponieważ zabiegał o nią rzecznik praw obywatelskich. Według RPO dotychczas obywatel nie wiedział, w jaki sposób formalnie może walczyć z sytuacją, gdy przedstawiciel administracji ignoruje złożone przez niego podanie, tj. pozostawia je bez rozpoznania.
Chodzi m.in. o różnego rodzaju wnioski – np. o weryfikację płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, w sprawie których właściwa jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, skargę na czynność egzekucyjną, którą wykonuje naczelnik urzędu skarbowego, wniosek o umorzenie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne czy wniosek o pozwolenie na budowę.