Rok po uruchomieniu elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) coraz więcej urzędów oferuje swoje usługi. W ciągu czterech miesięcy tego roku prawie podwoiła się liczba urzędów gmin i miast, które przyjmują deklaracje na podatek od nieruchomości.
W styczniu takie deklaracje przyjmowały 643 gminy, a obecnie można je złożyć w 1142 urzędach.
Przypomnijmy, że w Polsce jest prawie 2,5 tys. gmin. Osoby, które chcą złożyć informację o obiektach budowlanych i nieruchomościach, która jest niezbędna do wydania decyzji na podatek od nieruchomości, mogą ją złożyć za pośrednictwem ePUAP w 627 urzędach gmin i miast. Dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku zwraca uwagę, że każda gmina ustala własne wzory formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości. W ocenie eksperta możliwość złożenia deklaracji lub informacji przez ePUAP jest ułatwieniem dla podatników.
Znacząco wzrosła również liczba gmin, które pozwalają na składanie drogą elektroniczną deklaracji na podatek rolny. Obecnie jest ich 1174. Ponadto rolnicy w 451 gminach mogą składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.
Osoby i firmy mają też możliwość za pomocą platformy ePUAP składać wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych. Taką usługę udostępniły wszystkie izby skarbowe wydające interpretacje w imieniu ministra finansów. W ciągu ostatniego miesiąca usługę złożenia wniosku o wydanie interpretacji w sprawie podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych udostępniło ponad 300 gmin i miast. Miesiąc temu taką usługę oferowały tylko 2 gminy, a dziś jest ich już 333. W przypadku interpretacji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych właściwym do jej wydania jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.