W 2007 i 2008 r. sprzedała część gruntów rolnych, które były udostępniane na podstawie umowy dzierżawy. Obecnie nieruchomość została podzielona na 14 działek w celu ich sprzedaży. Podatniczka nie wie, czy będzie musiała rozliczyć VAT od tych transakcji.

Według Izby Skarbowej w Poznaniu nie. Podatniczka wystąpi jako podatnik VAT, prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na stałym korzystaniu z gruntu (towaru) w celach zarobkowych, bowiem uzyskiwała przychody z ich dzierżawy. Jednak prowadzenie przez podatniczkę działalności gospodarczej nie oznacza, że w związku ze sprzedażą gruntów budowlanych również wystąpi w charakterze podatnika tego podatku prowadzącego firmę.

Podatniczka w przypadku sprzedaży działek budowlanych dokona sprzedaży części majątku osobistego, a nie majątku pozostającego w związku z prowadzoną przez nią działalnością.

Zatem, dokonując tych czynności, podatniczka nie działała jako podatnik VAT, stąd też przejście gruntu z działalności rolniczej do jej majątku prywatnego nie będzie podlegało opodatkowaniu, ponieważ przy jego nabyciu nie przysługiwało jej prawo do odliczenia z tego tytułu podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2012 r. (nr ILPP1/443-518/09/12-S/AW).