Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o VAT. Reguluje ona zharmonizowaną w ramach UE procedurę homologacji typu pojazdu, przedmiotów wyposażenia i części zgodnie z wymogami dyrektywy 2007/46/WE.

Projekt nadaje nowe brzmienie art. 86a ust. 2 pkt 5 oraz ust. 4 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Regulacje te dotyczą m.in. pełnego odliczenia VAT od nabycia pojazdów specjalnych, jeżeli status takiego pojazdu wynika z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. Po zmianie przepis ten będzie się odnosił do: świadectwa zgodności WE, świadectwa zgodności, dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Zmiana ma na celu ujednolicenie nazewnictwa dokumentów regulowanych w prawie drogowym z tymi, które mają zastosowanie na potrzeby rozliczeń VAT.

Zgodnie z przepisami przejściowymi zachowają ważność wydane przed zmianą przepisów wyciągi ze świadectw homologacji typu pojazdu oraz odpisy decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu.

Nowelizacja ma wejść w życie po 6 miesiącach od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmian w ustawie o VAT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Z tym dniem wchodzi też w życie art. 86a ustawy o VAT.

Etap legislacyjny: Projekt przed pierwszym czytaniem w Sejmie