Co roku zmniejsza się liczba osób, które kończą postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta, zdając ustny egzamin dyplomowy. Polega on na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania zawarte w wylosowanym (z 30) zestawie.
Gertruda Świderska, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej, wyjaśnia, że kandydat przystępuje do tego egzaminu po zdaniu 10 egzaminów pisemnych i odbyciu co najmniej dwuletniej aplikacji pod kierunkiem biegłego rewidenta. Wcześniej musi jednak przesłać sprawozdanie z zakończonej aplikacji. Komisja po jego weryfikacji potwierdza odbycie aplikacji i dopuszcza do egzaminu końcowego.
– Komisja nie ma wpływu na to, kiedy kandydaci kończą aplikacje – twierdzi nasza rozmówczyni.