Przede wszystkim chodzi o składanie naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowej za miesięczne okresy rozliczeniowe. Z projektu rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wynika, że deklarację P-KOP firmy będą mogły składać przez internet. Wzór tradycyjnej deklaracji P-KOP został określony w rozporządzeniu ministra finansów (Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 407).

Z kolejnego rozporządzenia (Dz.U. z 12 kwietnia, poz. 396) wynika, że deklaracje trzeba składać do urzędu celnego w Legnicy. Organem odwoławczym jest natomiast Izba Skarbowa we Wrocławiu. Organy te są właściwe do rozpatrywania również innych spraw związanych z podatkiem od kopalin.

Od dziś podatnicy muszą też stosować przepisy rozporządzenia ministra finansów w sprawie zakresu danych ewidencji pomiarów ilości urobku rudy miedzi, zawartości miedzi oraz srebra w tym urobku, ilości wyprodukowanego koncentratu oraz zawartości miedzi oraz srebra w tym koncentracie (Dz.U. z 16 kwietnia, poz. 409).

Etap legislacyjny

Dziś wchodzi w życie