Rozliczenia roczne w PIT uświadamiają, że regulacje podatkowe są skomplikowane, a ich ostateczna interpretacja kształtuje się przez długi okres. Paradoksalnie można być pewnym stałości wykładni takich przepisów najczęściej po ich uchyleniu. Czy tak jest?
ikona lupy />
Robert Pasternak, partner i radca prawny w Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza
Niestety tak. Idealnym przykładem tej tezy jest ulga meldunkowa. Dotyczy ona zwolnienia z opodatkowania PIT dochodów z odpłatnego zbycia wybudowanych lub nabytych nieruchomości w latach 2007 – 2008. Możliwość skorzystania z niej jest uzależniona od zameldowania przed datą zbycia przez okres jednego roku w nieruchomości będącej przedmiotem zbycia.
W praktyce od początku wprowadzenia tego przepisu istniały co najmniej dwie fundamentalne wątpliwości: jak i od kiedy należy liczyć okres zameldowania oraz czy ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, nawet jeżeli jeden nie jest zameldowany w danej nieruchomości.
Ministerstwo Finansów wskazywało wielokrotnie, w tym w odpowiedziach na interpelacje poselskie, że okres ten może być liczony najwcześniej od dnia nabycia lokalu. Jednak z powodu odmiennego orzecznictwa sądów administracyjnych minister finansów wydał 19 lutego 2008 r. interpretację ogólną w sprawie ulgi meldunkowej (nr DD2/033/0557/SKT/07/1682). Uznał w niej, że do 12-miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały wlicza się okres zameldowania zarówno przed 1 stycznia 2007 r., jak i przed datą nabycia nieruchomości lub prawa.
W przypadku małżonków, po wielu bojach podatników z fiskusem, uznano, że ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, nawet wówczas gdy warunek zameldowania spełnia tylko jeden z nich. Finalnie uznał tak też minister finansów w interpretacji ogólnej z 7 października 2011 r. (nr D2/033/66/KOI/2011/DD-433).
Trzeba też podkreślić, że w jednym z ostatnich wyroków NSA rozwiał kolejną wątpliwość dotyczącą ulgi meldunkowej. Potwierdził, że ulga obejmuje także grunt (wyrok z 2 kwietnia 2012 r. sygn. akt II FPS 3/11).