Rozliczenia roczne w PIT uświadamiają, że regulacje podatkowe są skomplikowane, a ich ostateczna interpretacja kształtuje się przez długi okres. Paradoksalnie można być pewnym stałości wykładni takich przepisów najczęściej po ich uchyleniu. Czy tak jest?
Robert Pasternak, partner i radca prawny w Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza
Niestety tak. Idealnym przykładem tej tezy jest ulga meldunkowa. Dotyczy ona zwolnienia z opodatkowania PIT dochodów z odpłatnego zbycia wybudowanych lub nabytych nieruchomości w latach 2007 – 2008. Możliwość skorzystania z niej jest uzależniona od zameldowania przed datą zbycia przez okres jednego roku w nieruchomości będącej przedmiotem zbycia.