Sprzedaż złota i wyrobów ze złota pobranych od spółki i wprowadzonych przez byłego wspólnika do własnej działalności nie jest zwolniona z VAT.
Skarżący był wspólnikiem spółki cywilnej. Kupił wraz ze wspólniczką złoto i wyroby ze złota. Postanowił jednak wystąpić z tej spółki, ale przed tym pobrał z magazynu część złota i wyrobów, które uznał za należny udział w dochodach spółki za lata poprzednie. Chciał wiedzieć, czy pobrane rzeczy, które następnie wprowadził do swojej działalności gospodarczej, należy uznać za towary używane, które są zwolnione z VAT.

23 proc. wynosi podstawowa stawka VAT

Sąd orzekł, że nie można w takiej sytuacji uznać złota i wyrobów ze złota za towary używane. Wyjaśnił, że przez towary używane, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn.zm.), rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po ich nabyciu. Zgodnie z wykładnią językową przez używanie należy rozumieć faktyczne posługiwanie się zbywaną rzeczą. Nie można natomiast definiować tego pojęcia w ten sposób, że już samo posiadanie towaru świadczy o jego używaniu.
Sąd stwierdził, że samo posiadanie towaru przez co najmniej sześć miesięcy w celu jego dalszej odsprzedaży lub zużycia do produkcji nie pozwala na uznanie go za towar używany. W rezultacie nie można stwierdzić, że dostawa towaru jest zwolniona z VAT. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Białymstoku z 20 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Bk 22/12.