Dlatego gmina – jak podkreśla Marcin Zawadzki, ekspert w Ernst & Young – może częściowo odliczyć VAT od kosztów utrzymania urzędu gminy. Stanowisko to zostało potwierdzone przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji nr ILPP1/443-1011/11-4/MS.

Specyfika działalności gminy powoduje, że w większości przypadków prowadzi ona trzy rodzaje działalności: działalność opodatkowaną VAT, działalność zwolnioną z VAT oraz działalność pozostającą poza zakresem opodatkowania VAT.

– Taka struktura sprzedaży realizowanej przez gminę powoduje, że część VAT od zakupów powinna podlegać odliczeniu. Problemem jest jednak określenie jego proporcji – wskazuje Marcin Zawadzki.

Według eksperta najlepszym przykładem aktywa trwałego, które jest wykorzystywane do prowadzenia wszystkich wymienionych rodzajów działalności, jest budynek urzędu gminy.

Jeśli jest ona w stanie określić w sposób racjonalny i obiektywny, jaka część np. usług telefonicznych służy prowadzeniu działalności opodatkowanej VAT, to podatek naliczony od tej części usług podlega odliczeniu. Jeśli jednak gmina nie ma możliwości określenia związku usług telefonicznych z daną działalnością, to zasadne jest odliczanie VAT od takiego zakupu na podstawie współczynnika VAT, kalkulowanego na podstawie obrotu deklarowanego przez gminę.