Spółka w celu maksymalizacji przychodów organizuje działania marketingowo-sprzedażowe. W spółce występują promocje mające cechy sprzedaży premiowej. Spółka kupuje towary wydawane nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej, np. telewizory, aparaty fotograficzne, żelazka, kombinezony. Przedsiębiorca nie jest pewien, czy zakup tego typu nagród może ująć w kosztach podatkowych.
Według Izby Skarbowej w Bydgoszczy może. Urzędnicy potwierdzili, że działania spółki można traktować jako sprzedaż premiową, gdyż przy zakupie przez klienta określonej ilości towaru dochodzi do wydania nagrody. Stosując taką formę zachęty, spółka motywuje swoich kontrahentów do zwiększonych zakupów. Organizacja sprzedaży premiowej oznacza dla spółki ponoszenie określonych wydatków, przede wszystkim związanych z zakupem nagród (telewizorów, aparatów fotograficznych, żelazek, kombinezonów itp.). Mamy więc do czynienia z wydatkami służącymi zachęceniu klientów do dokonywania zakupów, a tym samym mającymi wpływ na zwiększenie przychodów. Są to zatem wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów.
Jednocześnie wskazane wydatki nie znajdują się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). W związku z tym wydatki te, jako pozostające w związku z przychodami ze sprzedaży, mogą stanowić w całości koszty uzyskania przychodów. Dodatkowo należy przypomnieć, że podatnik, który rozlicza koszty podatkowe, zobowiązany jest do prawidłowego udokumentowania wydatków zgodnie z odrębnymi przepisami.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 marca 2012 r. (nr ITPB1/415-1296/11/AK).