Minister finansów poinformował samorządy o rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o rocznych wpłatach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012, jak również o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z informacji tej wynika, że udział procentowy gmin we wpływach z podatku dochodowego się nie zmienił. Wyniesie 37,26 proc., a więc tyle, ile resort planował w październiku 2011 r. Jak się jednak okazuje, kwota wpływów ma być mniejsza aż o 1 mld zł. Podobnie sytuacja wygląda w powiatach i województwach. W planie dla powiatów resort przewidywał, że trafi do nich z PIT prawie 6,9 mld zł, a ostatecznie poinformował, że kwota ta wyniesie nieco ponad 6,6 mld zł, czyli ok. 300 mln zł mniej. W województwach, które mają najmniejszy udział w PIT spośród samorządów, pierwotny plan zakładał wpływy w wysokości 1,075 mld zł, a ostatecznie ma wpłynąć 1,032 mld zł, a więc 42 mln zł mniej.

Nie zmienią się natomiast kwoty wpłat na janosikowe. Gminy na pomoc biedniejszych jednostkom przeznaczą ponad 650 mln zł, powiaty (w tym miasta na prawach powiatów) na wpłaty dla powiatów przekażą prawie 1,1 mld zł, a województwa – 687 mln zł.

Zmiana danych dotycząca PIT oraz ostatecznych kwot subwencji, które trafią do samorządów, oznacza konieczność nowelizacji budżetów jednostek na ten rok. Jak poinformował nas Karol Kieliszek z Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, decyzja w sprawie zmiany  uchwały budżetowej zostanie podjęta z chwilą otrzymania informacji o ostatecznych wielkościach przyjętych w ustawie budżetowej na 2012 rok. Konieczność zmiany wynika z faktu, że samorządy uchwalały swoje dane na podstawie starych danych, które obecnie są już nieaktualne.