Firma leasingowa, która pośredniczy w zakupie ubezpieczenia, nie jest agentem i nie jest zwolniona z VAT – orzekł WSA w Warszawie.
Skarżącym była spółka świadcząca usługi leasingu. Na podstawie umów z klientami korzystający otrzymuje do używania środki trwałe (m.in. samochody). Musi on jednak ubezpieczyć przedmioty leasingu na cały okres używania. Skarżąca oferuje im usługi ubezpieczeniowe na mocy umowy o współpracę ze spółką, agentem ubezpieczeniowym (spółki są w jednej grupie kapitałowej). Skarżąca przejęła od agenta część jego funkcji i świadczy usługi na jego rzecz. Informuje klientów o warunkach ubezpieczenia, zachęca do skorzystania z oferty, pomaga wypełniać dokumenty, obliczyć składki. Na podstawie umowy o współpracy otrzymuje za te świadczenia prowizję od agenta. Chciała wiedzieć, czy w takiej sytuacji można mówić o usługach pośrednictwa ubezpieczeniowego, które korzystają ze zwolnienia z VAT. Jej zdaniem są to usługi pośrednictwa i może być zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Minister finansów w zaskarżonej interpretacji nie zgodził się z tym poglądem, a sąd podzielił w całości jego stanowisko. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji.