Leasing operacyjny samochodu osobowego pozwala na pełne zaliczanie rat do kosztów.
Przedsiębiorca, nabywając na własność samochód osobowy mający służyć dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, powinien mieć na uwadze ograniczoną możliwość ujęcia w kosztach wydatków związanych z kupnem.
– Samochód stanowi środek trwały, w związku czym wydatki na jego nabycie rozliczane są przez odpisy amortyzacyjne. Podstawowy okres amortyzacji wynosi 5 lat – tłumaczy Agnieszka Sakowska, konsultant podatkowy w ECDDP.