Przestępstwa takie są wykrywane m.in. podczas prac policjantów zajmujących się przestępstwami gospodarczymi. Tak było np. na początku roku w Myśliborzu. Policjanci z tamtejszej komendy powiatowej ustalili, że właściciel firmy z siedzibą w Barlinku w latach 2008-2011r. wbrew przepisom ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) nie złożył rocznego sprawozdania finansowego z działalności spółki. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny lub karą pozbawienia wolności do lat dwóch.Z informacji, które uzyskała DGP w komendzie w Myśliborzu wynika, że co roku zdarzają się 2-3 takie przypadki. Zgłaszane są one do prokuratury.

Przestępstwa z ustawy o rachunkowości wykryte przez policjantów: – 1 338 w 2011 r. – 965 w 2010 r. – 1030 w 2009 r.

Wynik ogólnopolski jest znacznie większy. Jak wyjaśnia podinspektor Grażyna Puchalska z Komendy Głównej Policji w 2011 roku – policjanci w całym kraju wykryli 1 338 przestępstw związanych z brakiem realizacji wymogów wynikających z ustawy o rachunkowości. Statystyka policyjna dotyczy w tym przypadku art. 77  pkt 1 i 2 oraz  art. 78-79 tej ustawy o rachunkowości (np. braku ksiąg rachunkowych, sprawozdań jak i błędów w nich).