Niewykonanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości może być karane finansowo. Może też doprowadzić do pozbawienia wolności lub zastosowania obu tych kar łącznie.
Przestępstwa takie są wykrywane m.in. podczas prac policjantów zajmujących się przestępstwami gospodarczymi. Tak było np. na początku roku w Myśliborzu. Policjanci z tamtejszej komendy powiatowej ustalili, że właściciel firmy z siedzibą w Barlinku w latach 2008-2011r. wbrew przepisom ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) nie złożył rocznego sprawozdania finansowego z działalności spółki. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny lub karą pozbawienia wolności do lat dwóch.Z informacji, które uzyskała DGP w komendzie w Myśliborzu wynika, że co roku zdarzają się 2-3 takie przypadki. Zgłaszane są one do prokuratury.

Przestępstwa z ustawy o rachunkowości wykryte przez policjantów: – 1 338 w 2011 r. – 965 w 2010 r. – 1030 w 2009 r.