W tym roku termin na złożenie deklaracji CIT został przesunięty, gdyż ostatnim dniem marca była sobota. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie podlega sankcjom karnym skarbowym jako wykroczenie.
– W przypadku spółek kapitałowych zobowiązanych do składania zeznania rocznego CIT-8 odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu oraz osoby wskazane przez zarząd spółki – mówi Jan Majkut, ekspert podatkowy w KPMG.
Trzeba też pamiętać, że wysokość podatku narażonego na uszczuplenie decyduje, czy zostało popełnione przestępstwo, czy wykroczenie skarbowe. W 2012 roku jest to kwota 7,5 tys. zł (w 2011 r. było to 6930 zł). Kwoty te odpowiadają pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 1500 zł, w 2011 r. 1386 zł). Jeśli podstawa opodatkowania spółki była ujawniona w ciągu roku lub kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekroczyła tego progu, to na osobę odpowiedzialną może zostać nałożona kara grzywny. Kara ta może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (czyli od 150 zł do 30 tys. zł, w 2011 r. od 138,60 zł do 27 720 zł).