– W przypadku spółek kapitałowych zobowiązanych do składania zeznania rocznego CIT-8 odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu oraz osoby wskazane przez zarząd spółki – mówi Jan Majkut, ekspert podatkowy w KPMG.

Trzeba też pamiętać, że wysokość podatku narażonego na uszczuplenie decyduje, czy zostało popełnione przestępstwo, czy wykroczenie skarbowe. W 2012 roku jest to kwota 7,5 tys. zł (w 2011 r. było to 6930 zł). Kwoty te odpowiadają pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 1500 zł, w 2011 r. 1386 zł). Jeśli podstawa opodatkowania spółki była ujawniona w ciągu roku lub kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekroczyła tego progu, to na osobę odpowiedzialną może zostać nałożona kara grzywny. Kara ta może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (czyli od 150 zł do 30 tys. zł, w 2011 r. od 138,60 zł do 27 720 zł).

Kara za wykroczenie skarbowe może być też nałożona tzw. mandatem karnym, jeśli okoliczności popełnionego czynu są wyjaśnione, a wina sprawcy nie budzi wątpliwości i zgodził się on przyjąć taki mandat. Mandat nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 3 tys. zł, w 2011 r. 2772 zł.

Do przestępstwa skarbowego dojdzie, gdy spółka zatajała dochody i nie złożyła zeznania w celu uchylenia się od opodatkowania i przez to naraziła podatek na uszczuplenie. W takiej sytuacji może być wymierzona grzywna od 10 do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności. Mogą być też wymierzone obie kary jednocześnie.

O wysokości kary za przestępstwo skarbowe, w tym o liczbie i wysokości stawek, decyduje sąd, biorąc pod uwagę m.in. sytuację ekonomiczną sprawcy

Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 50 zł, i nie wyższa niż 400-krotność tej części, czyli 20 tys. zł (w 2011 r. od 46,20 zł do 18 480 zł). Zatem kara grzywny za przestępstwo skarbowe może być wymierzona w granicach od 500 zł do 14,4 mln zł.