Podatnicy, którzy nie otrzymali jeszcze z urzędu gminy lub miasta decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości na 2012 rok, nie muszą płacić raty do 15 marca.
Właściciele mieszkań i domów muszą płacić podatek od nieruchomości. Co roku decyzję ustalającą wysokość tego podatku musi jednak wydać i doręczyć im wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Powinien to jednak zrobić najpóźniej do 1 marca. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jak wynika z przepisów Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), podatnik musi mieć jednak 14 dni na zapłatę podatku od dnia doręczenia decyzji ustalającej. Organ podatkowy, który dostarczy decyzję ustalającą wysokość daniny, nie będzie mógł więc żądać zapłaty do 15 marca.

0,70 zł stawka maksymalna podatku od 1 mkw. mieszkania