Właściciele mieszkań i domów muszą płacić podatek od nieruchomości. Co roku decyzję ustalającą wysokość tego podatku musi jednak wydać i doręczyć im wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Powinien to jednak zrobić najpóźniej do 1 marca. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jak wynika z przepisów Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), podatnik musi mieć jednak 14 dni na zapłatę podatku od dnia doręczenia decyzji ustalającej. Organ podatkowy, który dostarczy decyzję ustalającą wysokość daniny, nie będzie mógł więc żądać zapłaty do 15 marca.

0,70 zł stawka maksymalna podatku od 1 mkw. mieszkania

Jak wyjaśnia Paweł Skwarek, radca prawny i doradca podatkowy w Accreo Taxand, podatnik, który dostał spóźnioną decyzję, będzie miał 14 dni na uiszczenie podatku.

W praktyce wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma aż pięć lat na wydanie takiej decyzji. Jeśli więc przykładowo podatnik nie dostał decyzji za trzy ostatnie lata, to organ podatkowy może doręczyć aż trzy decyzje, za cały okres, kiedy nie został zapłacony podatek. Właściciel nieruchomości będzie musiał w takiej sytuacji uiścić należność za cały 2010 i 2011 r. oraz I ratę za 2012 r. w terminie 14 dni. Jedynie kolejne raty za 2012 r. będzie mógł uiścić: do 15 maja, 15 września i 15 listopada. Organ podatkowy, który nie doręczał decyzji w latach poprzednich, nie będzie mógł jednak naliczyć odsetek.

7,36 zł stawka maksymalna podatku od 1 mkw. budynków lub ich części pozostałych (np. wydzielonych garaży)

Podatnicy nie mają również możliwości zapłacenia podatku z własnej inicjatywy. Muszą czekać na decyzję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Inaczej wygląda natomiast sytuacja firm, które są właścicielami gruntów, budynków lub budowli. Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przedsiębiorcy mają obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości, a więc sami muszą policzyć, ile podatku wpłacić do gminy, a następnie uregulować tę należność w ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca.