Należy uprościć system wymiaru podatku od nieruchomości, aby obniżyć koszty postępowania ponoszone przez samorządy.
Taki wniosek wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską (nr 2350/12). Zmiana, która zostanie rozważona przy okazji najbliższej nowelizacji Ordynacji podatkowej, umożliwiłaby wydawanie osobom fizycznym decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego bez wszczynania postępowania podatkowego. Będzie tak, gdy złożona deklaracja (tj. informacja w sprawie podatku) w momencie złożenia nie budzi wątpliwości.
Dzisiejsza procedura wymiaru podatków lokalnych jest kosztowna. Wynika to z tego, że do decyzji ustalających osobom fizycznym podatek od nieruchomości, rolny i leśny mają zastosowanie ogólne zasady postępowania z Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Jak wyjaśniło MF podstawowa procedura obejmuje zatem: wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania (art. 165), powiadomienie podatnika o zebranym materiale dowodowym (art. 200), wydanie i doręczenie decyzji wymiarowej (art. 207 i 211). W niektórych postępowaniach przeprowadza się dodatkowe czynności.
Postępowanie to związane jest z kosztami doręczeń decyzji, postanowień i wezwań. Ministerstwo Finansów poinformowało, że podziela pogląd samorządowców o potrzebie wprowadzenia zmian w ordynacji upraszczających procedury podatkowe i obniżających koszty postępowania. Zmiany w tym zakresie postulują również gminne organy podatkowe innych województw.