Wakacje podatkowe dotyczą wyłącznie nowo wybudowanych budynków, domów i mieszkań. Polegają na tym, że podatnik nie musi płacić podatku w tym roku, w którym zakończył budowę lub rozpoczął użytkowanie budynku. Taką preferencję przewiduje art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Dr Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku tłumaczy, że zgodnie z tym przepisem obowiązek podatkowy powstanie od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym zaistnieje jedna z dwóch przesłanek: zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania nowego budynku.

Podatnik ma również obowiązek złożenia informacji na podatek od nieruchomości w terminie 14 dni od powstania okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. Osoby korzystające z wakacji podatkowych w zeszłym roku miały więc obowiązek złożenia takiej informacji w ciągu 14 dni od zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania budynku przed ostatecznym wykończeniem. Jeśli tego nie uczyniły, powinny złożyć taką informację w urzędzie gminy lub miasta.

Osoby, które korzystały z wakacji, będą mogły uiścić należność dopiero, gdy zostanie im doręczona decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości na obecny rok.