Umowa-zlecenie zawarta przez pracodawcę z własnym pracownikiem powoduje powstanie obowiązków podatkowych takich jak przy zawarciu umowy o pracę.
Joanna Michalska, ekspert podatkowy w KPMG, wyjaśnia, że płatnik kalkuluje i pobiera miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych wyliczoną przy zastosowaniu najniższej stawki podatkowej określonej w skali, tj. według 18 proc., po odliczeniu 20-proc. kosztów uzyskania przychodów. Po zakończeniu roku podatkowego płatnik podatku uwzględnia przychód i pobrane zaliczki w zbiorczej informacji PIT-4R oraz w informacji PIT-11. Podatnik jest zobowiązany do złożenia rocznego zeznania podatkowego, w którym wykaże przychód uzyskany z tytułu umowy-zlecenia.
– W przypadku umowy-zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem konsekwencje podatkowe uzależnione są od wysokości kwoty należności określonej w umowie – zauważa Joanna Michalska.
Ekspert dodaje, że jeżeli kwota ta nie przekracza 200 zł, pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 proc. przychodu. W takiej sytuacji płatnik pobiera i odprowadza zryczałtowany podatek dochodowy obliczony od całkowitej kwoty należności określonej w umowie-zleceniu (bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania).
– Aby skorzystać z opodatkowania umowy-zlecenia zryczałtowanym podatkiem dochodowym, łącznie spełnione muszą zostać dwie przesłanki: umowa musi zostać zawarta z osobą niebędącą pracownikiem, a kwota należności określona w jednej umowie-zleceniu nie może przekroczyć 200 zł – wymienia nasza rozmówczyni z KPMG.
W takiej sytuacji płatnik podatku wystawia wyłącznie roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR. Podatnik nie wykazuje wówczas przychodów uzyskanych z tytułu umowy-zlecenia w rocznym zeznaniu podatkowym.
W przypadku umowy-zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem, gdzie kwota należności określona w umowie-zleceniu przekroczy 200 zł, przychód z takiej umowy opodatkowany jest na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji płatnik podatku kalkuluje i pobiera miesięczną zaliczkę na PIT wyliczoną przy zastosowaniu 18-proc. stawki PIT, po odliczeniu 20-proc. kosztów uzyskania przychodów, a po zakończeniu roku wystawia roczną informację PIT-11.
Podatnik jest natomiast zobowiązany do złożenia rocznego zeznania podatkowego, w którym wykaże przychód uzyskany z tytułu umowy-zlecenia.