Izba Skarbowa w Bydgoszczy wyjaśniła, jak wspólnota mieszkaniowa powinna rozliczyć odsetki z lokat bankowych. Wspólnota środki pochodzące od właścicieli lokali i innych mieszkańców z tytułu funduszu remontowego, czynszów, opłat za konserwację urządzeń służących do użytku wspólnego, zamierza ulokować na lokatach bankowych. Odsetki zamierza przeznaczyć na utrzymanie budynku i powierzchni wspólnych, konserwację urządzeń służących do użytku wspólnego mieszkańców.

Według bydgoskiej izby dochód otrzymany z tytułu odsetek od lokowanych na lokatach bankowych środków finansowych jest uzyskany ze źródła, jakim są kapitały pieniężne, a nie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Już zatem sama ta okoliczność powoduje, że nie jest spełniona przesłanka zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397), który stanowi m.in., że wolne od podatku są dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 kwietnia 2011 r. (nr ITPB3/423-56/11/PST).