Spółdzielnie po zmianie przepisów uzyskałyby dwie preferencje w CIT. Po pierwsze, mogłyby rozpoznawać jako koszty uzyskania przychodów wypłacane członkom odsetki od wniesionych przez nich udziałów i wkładów pieniężnych. Po drugie, zwolnione z opodatkowania byłyby dochody spółdzielni uzyskane z transakcji z ich członkami. Zmiany mają sprzyjać rozwojowi spółdzielczości w Polsce.

– Rozwiązania te są dla spółdzielni bardzo korzystne – potwierdza Andrzej Pałys, ekspert podatkowy w KPMG.

Zwraca jednak uwagę, że tak silne zróżnicowanie sytuacji podatkowej spółdzielni i spółek handlowych mogłoby prowadzić do nadużyć i wykorzystywania instytucji spółdzielni wyłącznie w celu optymalizacji podatkowej.

– Należałoby rozważyć, czy koszty takiego rozwiązania, tj. zmniejszenie wpływów budżetowych oraz wydatki na zapobieganie nadużyciom będą się równoważyć z korzyściami, które wygenerują proponowane rozwiązania – mówi Andrzej Pałys.

Natomiast członkowie spółdzielni zgodnie z projektem mieliby zyskać zwolnienie w PIT dla przychodów z tytułu udziału w podziale nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) spółdzielni. Marzena Rączkiewicz, kierownik w Rödl & Partner, wyjaśnia, że jednym ze sposobów podziału nadwyżki bilansowej jest jej wypłata w formie oprocentowania udziałów.

– Udział członków spółdzielni w nadwyżce bilansowej w formie oprocentowania udziałów stanowi przychód z udziału w zyskach osób prawnych, czyli spółdzielni, tj. przychody z kapitałów pieniężnych – mówi Marzena Rączkiewicz.

Dodaje, że takim przychodem będzie także podział nadwyżki bilansowej spółdzielni przez zwiększenie stanu udziałów członkowskich.

Podatek dochodowy od wypracowanego zysku najpierw płaci spółdzielnia
Następnie członek spółdzielni, który bierze udział w podziale nadwyżki bilansowej, jest obciążany podatkiem od dochodów osobistych, mimo że została ona wypłacona z już opodatkowanego zysku.

– Spółdzielnia od wypłaconej członkom nadwyżki bilansowej kwoty czystego zysku oraz oprocentowania udziałów pobiera zryczałtowany podatek dochodowy – wyjaśnia ekspert Rödl & Partner.

Wprowadzenie projektowanego rozwiązania skutkować będzie zwolnieniem z PIT takich przychodów.

– Taka zmiana usatysfakcjonowałaby spółdzielców, którzy otrzymaliby nieopodatkowane dochody – komentuje Marzena Rączkiewicz.

Zdaniem naszej rozmówczyni można mieć wątpliwości, czy na propozycję zmian w tym zakresie przychylnie spojrzy minister finansów, ponieważ będzie ona skutkowała zmniejszeniem dochodów sektora finansów publicznych.

Etap legislacyjny Projekt nowej ustawy o spółdzielniach autorstwa PO złożony w Sejmie