Według dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w przypadku przekazania gruntu rolnego innej osobie spadkobierca traci prawo do ulgi. Zwolnienie zawarte w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.), ma charakter warunkowy. Oznacza to, że po pierwsze nabycie w drodze spadku nieruchomości będzie zwolnione z podatku, tylko gdy w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego nabywcy. Po drugie, to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Prowadzenie odnosi się do czynności wykonywanej przez nabywcę osobiście. Dzierżawa natomiast jest umową, w której wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówioną kwotę. W praktyce oznacza to prowadzenie gospodarstwa rolnego przez dzierżawcę, nie zaś przez nabywcę spadku.

W konsekwencji wydzierżawienie odziedziczonych przez podatnika gruntów rolnych przed upływem 5 lat od jego nabycia spowoduje obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn, ponieważ nie zostaną spełnione przesłanki do skorzystania ze zwolnienia.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 stycznia 2012 r. (nr IPTPB2/436-68/11-2/KR).